Norse Riders
Bezoekers ..... 
 Home

 Wie zijn we?

 Waar staan we voor?

 Yggdrasil

 Longship leden

 Alleen leden

 Webshop

 Gallerij

 Contact

 Guestbook

 Downloads

 Links

Asatru

Asatru is een polythe´stische religie en kent een grote familie van Goden, die verdeeld zijn in 3 families, soorten :

De Aesir, dit zijn de volgelingen van Odin. Dit zijn de Goden die de Koningen, de Gilden en de ambachtslieden vertegenwoordigen.
De Vanir, dit zijn de goden die geassocieerd worden met de machten en krachten van de natuur en vruchtbaarheid.
De Jotnar, dit zijn de giganten, de reuzen die in constante oorlog en gevecht zijn met de Aesir. Zij veroorzaken chaos en vernietiging.

Odin, ook bekend in de Oud Germaanse Mythologie als Wodan, is de God met 1 oog, Odin is de Grote Vader, de Allfather. Hij gaf zijn oog op om te mogen drinken uit de fontein van de wijsheid.
Hij is een wijs magiër
Woensdag is naar Odin vernoemd, Wodansdag, Woensdag.Thor, ook bekend als Donar in de Oud Germaanse Mythologie. Hij heeft een hemer genaamd Mjølnir, de hemelse hammer.
hij rijdt met zijn geitenwegen door de hemel
wat de Donder veroorzaakt en de Bliksem. Donderdag is vernoemd naar Thor, Thorsday.freyr is de God van Jul, ook wel bekend als Midwinter. Hij is de God van de vrede, hij brengt vruchtbaarheid en geluk.Freya is de Godin van de liefde, schoonheid en sexualiteit. Zij is de matriarch, hoofd van , een groep krijgsvrouwen genaamd Walkuren die de gesneuvelden naar het Walhalla brengen.
Vrijdag is vernoemd naar de Godin Freya, freyasday.Frigg is Odin's vrouw, zij is de beschermvrouwe van de getrouwde mannen en het huishouden.Syn, waakzame en beschermende Godin
Haar naam betekend ontkenning of weigering, afwijzing. Zij is de rechterhand van Frigg. Syn bescherrmd de sleutel naar de Fensalir ruimte en ze geeft alleen toegang aan zij die het verdienen.
Syn is zeer welkom in het Ting (parlement) omdat zij hen beschermd en verdedigd die valselijk beschuldigd zijn of worden. Er gaat zelfs een gezegde dat Syn in principe, catagorisch tegen alles en iedereen is.
Zij is de beschermvrouwe van hen die valselijk beschuldigd worden en zijn en zij die het kortste strootje trokken.
Als beschermheilige beschermt zij de fysieke deuren tegen de indringing van het kwaad / ongerechtigheid binnens- en buitenshuis, maar ze kan ook de persoonlijke deuren gesloten houden om je te beschermen. Vaak en graag wordt ze gezien als een symbool van vrijheid en het recht om ongewenste aandacht af te wijzen, te weigeren.
Syn wordt vaak gezien met een zwaard of een bezem, je zou zo dus kunnen overwegen om een bezem buiten omgekeerd op te hangen om het kwaad buiten te houden en je te beschermen tegen kwaad en onrecht.
Syn geeft ons de kracht om nee te zeggen tegen dingen die ons kwaad zouden kunnen doen en zodoende een schild creeert om ons heen in tijden van zwakte.Skadi is de Godin van de onafhankelijkheid, dood en de jacht.. Skandinavie is feitelijk vernoemd naar haar. Schaduw en dood (schedels) vallen over haar..Ostara is de Godin van de mannelijkheid en symboliseert de kracht van het licht, wat gevierd wordt rond de Lente. Ze was bekend bij de Saksen als Eostre
de Godin van de Lente. Ostara's symbool zijn de haas en het ei. Omdat bij het Jodendom gekende Pasha en de dood en herrijzenis van Christus in ongeveer dezelfde tijd dat Ostara's feest gevierd word
, wordt het nog steeds Easter in het Engels genoemd en in het Duits nog steeds Ostern.