Norse Riders
Visitors..... 
 Home

 Iceland - Skiðblaðnir

 Norway - Oseberg

 Sweden - Scaniae

 EastSweden Stockholm - Sviar Vidfamne>

 Belgium - Heimdallr

 Spain - Einherjar

 Great Britain - Isle of Albion

 New Zealand - Sæfara Drekinn

 Brazil - Ulfhednar

 Finland - Ilmarinen

 France - ReginHerus

 Canada - Snaeuglan

 Australia - Svanur Ain

 Australia - JomsViking

 USA - Vinland

Ierland - Skuldelev


De Skuldelevschepen zijn vijf Vikingschepen die rond 1960 in Skuldelev, 20 kilometer van Roskilde in Denemarken, zijn gevonden.
De schepen werden rond het jaar 1070 afgezonken om de baai te blokkeren en zo beter te kunnen verdedigen.
De restanten van de schepen werden in 1962 opgegraven en worden nu in het Vikingschipmuseum in Roskilde getoond.
Visit the Facebook site.