Norse Riders
Visitors..... 
 Home

 Iceland - Skiðblaðnir

 Norway - Oseberg

 Sweden - Scaniae

 EastSweden Stockholm - Sviar Vidfamne>

 Belgium - Heimdallr

 Spain - Einherjar

 Great Britain - Isle of Albion

 New Zealand - Sæfara Drekinn

 Brazil - Ulfhednar

 Finland - Ilmarinen

 France - ReginHerus

 Canada - Snaeuglan

 Australia - Svanur Ain

 Australia - JomsViking

 USA - Vinland

Duitsland - Tyr


Tyr is de god achter de evengenaamde rune, ofwel de rune T (een pijl die naar boven wijst). De rune T hoort bij Tyr en staat voor rechtvaardigheid, discipline, zelfopoffering en het is een krijgersrune.
Tyr is de hemelvader en personifieert de zon. Daarnaast is Tyr als god van het zwaard en de speer ook de oorlogsgod. Tyr zorgt voor gerechtigheid, eer, moed en wijsheid in de strijd. Aangezien Tyr voor gerechtigheid zorgt, is hij ook de god van het 'ding' (de germaanse volksvergadering).

Tyr was rond het begin van onze jaartelling één van de voornaamste Germaanse goden, die in de Griekse mythologie vergeleken wordt met Zeus. Later -in de tijd van de Vikingen- is hij wat op de achtergrond geraakt. Odin werd de populairste en daarmee de belangrijkste god. Bij het einde der tijden (Ragnarok) zal Tyr de hellehond Garmr doden.

Aangezien Tyr ooit zo’n belangrijke god is geweest, is het waarschijnlijk dat hij de voortzetting is van een oudere Indogermaanse godheid. De samenhang met de godennamen Zeus en Dyaus en woorden als het Latijnse 'deus' en het Franse 'dieu' (voor 'god') is echter niet zo doorzichtig dat van een onmiddellijke verwantschap gesproken mag worden.

In de Edda vertelt Tyr Thor over de ketel van Hymir en ze ontmoeten de grootmoeder van Tyr met negenhonderd hoofden. Beide worden eerst verborgen door de vrouw als Hymir thuiskomt en er volgt een feestmaal. Thor eet twee stieren. Hij moet echter de volgende dag voor voedsel zorgen en vangt met de kop van een os een draak (of slang).
Dan moet Thor een beker breken, maar dit lukt niet. Na advies van de vrouw gooit hij de beker tegen het hoofd van de reus en dan breekt het voorwerp. Thor neemt samen met Tyr de ketel mee naar huis.
Visit the Facebook site.